BHP-KADRY

Biuro Rachunkowe – BHP, Kadry, Płace Beata Firganek

Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo - płacowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Naszą ofertę wzbogacają również usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Posiada wszelkie uprawnienia oraz certyfikat do prowadzenia ksiąg rachunkowych, poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej ze świadczonymi usługami, co zapewnia Państwu pełne bezpieczeństwo korzystając z naszych usług.

Księgowość:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • rozliczenia ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencje sprzedaży i zakupu – rejestry VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie bilansu rocznego,
 • inne usługi wg zapotrzebowania naszego klienta.

Kadry i płace:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie umów cywilno – prawnych,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie listy płac i zasiłków,
 • nadzór nad ważnością badań okresowych oraz szkoleń BHP,

Doradztwo w zakresie BHP I Ppoż.:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i pracodawców,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów,
 • stały nadzór w zakresie BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie Ppoż.,
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • inne usługi z zakresu BHP I Ppoż. wg zapotrzebowania naszego klienta

Posiadamy

 • Certyfikat księgowy nr 27611/2008,
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Koszty świadczonych usług ustalamy indywidualnie w zależności od specyfiki działalności firmy zlecającej. Proponujemy Państwu stałą współpracę – na zasadzie podpisanej umowy lub współpracę jednorazową wg zlecenia.